Bild
Tomas Löndahl
Foto: Urban Wedin
Länkstig

Disputation: Tomas Löndahl

Kultur & språk

Tomas Löndahl är doktorand i musikalisk gestaltning. Han disputerar med avhandlingen "Den klingande verklighetens föränderlighet: Mot ett vidgat gestaltningsutrymme". Opponent är professor Johannes Landgren, Kungl Musikhögskolan, Stockholm. Disputationen inleds kl. 13.00 i sal C 602, och fortsätter kl. 14.00 i sal A 505.

Disputation
Datum
30 maj 2022
Tid
13:00 - 16:00
Kostnad
Fri entré, inga biljetter

Arrangör
Högskolan för scen och musik

Disputationen inleds kl. 13.00 i sal C 602 med en konversation mellan Tomas Löndahl och pianisten/tonsättaren Johan Ullén om avhandlingens syn på det musikaliska verket, notbildens funktion och artistens gestaltningsutrymme. Därefter framför Johan Ullén Ludwig van Beethovens pianosonat i f-moll op. 57 (”Appassionata”) med utgångspunkt i avhandlingens konstnärliga förhållningssätt. Disputationen fortsätter sedan kl. 14.00 i sal A 505.

Mer information om avhandlingen: Den klingande verklighetens föränderlighet: Mot ett vidgat gestaltningsutrymme

Mer information:

Om evenemang på Högskolan för scen och musik