Länkstig

Disputation: Susanne Ahlstedt Karlsson - Designing, developing, and evaluating a person-centered support model for women with breast cancer treated with endocrine therapy

Hälsa & medicin

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Disputation
Datum
20 maj 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3 eller via zoom
Ytterligare information
Zoomlänk

Opponent: 

Professor Yvonne Wengström, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet.

Betygsnämnd: 

Docent Ewa-Lena Bratt, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
Professor David Edvardsson, La Trobe University, Australien.
Docent Marianne Jarfelt , Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet.

Ordförande för disputationsakten: 

Docent Sofie Jakobsson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Datum: 20 maj
Tid: klockan 13.00
Plats: hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3 eller via zoom