Länkstig

Disputation: Robin Jonsson

Samhälle & ekonomi

Doktoranden Robin Jonsson försvarar sin avhandling "Att behålla den åldrande arbetskraften: Studier av individuell och organisatorisk kapabilitet i kontexten av ett förlängt arbetsliv". Ordförande är Tomas Berglund, professor.

Föreläsning
Datum
17 dec 2021
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Sprängkullsgatan 25, Sappören, Göteborgs universitet (samt digitalt via Zoom)

Medverkande
Doktorand: Robin Jonsson, disputerar för doktorsexamen i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Fakultetsopponent: Hugo Westerlund, professor, Stressforskningsinstitutet, vid Stockholms universitet
Ledamot i betygsnämnden: Docent Carin Lennartsson, Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet
Ledamot i betygsnämnden: Reidar Mykletun, Universitetet i Stavanger
Ledamot i betygsnämnden: Docent Anna Hedenus, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Ordförande: Tomas Berglund, professor, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Bra att veta
Disputationen sker på svenska. Deltagande sker på plats samt via det digitala videoverktyget Zoom. Lösenord: 256405
Arrangör
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Robin Jonsson har skrivit en avhandling om hur individers arbetsförmåga och vilja att arbeta samspelar med hur organisationer påverkar arbetstagares förutsättningar att förlänga arbetslivet. Forskningen pekar ut ett antal grundläggande faktorer som har betydelse för äldre arbetstagares tidigareläggning av pension; dålig hälsa, låg arbetstrivsel, hög fysisk arbetsbelastning och lägre arbetsförmåga.