Länkstig

Disputation: Matti Wirehag

Akademisk högtid
Forskning
Samhälle & ekonomi

Matti Wirehag, doktorand vid institutionen för socialt arbete, försvarar sin avhandling: Hantering av hemlöshet. En kartläggning och analys av organiseringen av lokala hemlöshetsystem i Sveriges kommuner.

Akademisk högtid,
Disputation
Datum
9 dec 2022
Tid
09:15 - 16:00

Ordförande

Torun Österberg

 

Opponent

Arne Kristiansen, Docent Socialhögskolan Lunds universitet

 

Betygsnämnd

Carina Listerborn, Professor institutionen för urbana studier, Malmö universitet,

Lars Benjaminsen, Seniorforskare, VIVE Det nationale forsknings- og analysecenter for velfärd, Köpenhamn

Birgitta Jansson, Docent institutionen för socialt arbete.