Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Disputation: Lovisa Bergwall - A Podocyte view on RhoGTPases and actin cytoskeleton...

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi

Disputation
Datum
4 sep 2020
Tid
09:00 - 12:00
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.

Avhandlingens fullständiga titel: "A Podocyte view on RhoGTPases and actin cytoskeleton regulation"

Opponent: docent Christian Faul, Department of Medicine, The University of Alabama at Birmingham, Birmingham, USA.

Betygsnämnd: professor Lillemor Mattsson Hultén (ordf.), professor Peter Hansell och professor Anders Rosengren.

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Zoomlänk till den streamade disputationen.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via Q&A-funktionen (Questions and Answers, dvs frågor och svar - en sorts chatt-funktion i zoom-verktyget) till ordföranden för disputationsakten Professor Eric Hanse, som läser upp dem för disputanden.