Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Disputation: Lisa Dinkler - Restrictive eating disorders...

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
11 dec 2020
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Sal Europa, Konferenscentrum Wallenberg, Medicinaregatan 20, Sahlgrenska akademin
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk

Fullständig titel: Restrictive eating disorders: Aetiological, epidemiological, and neurodevelopmental aspects.

Opponent: professor Ulrike Schmidt, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London, London, Storbritannien.

Betygsnämnd: docent Anders Elfvin (ordf.),  professor Anders Håkansson och docent Else Marie Olsen.

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta på distans via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Zoomlänk till den streamade disputationen

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via e-post till ordföranden för disputationen, och märks "Lisas disputation" i ämnesraden:
Professor Henrik Zetterberg
henrik.zetterberg@clinchem.gu.se