Länkstig

Disputation Katarina Nilfyr

Forskning

Katarina Nilfyr, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande försvarar sin avhandling med titeln Interaktionsmönster, social anpassning och emotioner i förskolan. En mikrosociologisk studie av interaktion mellan förskollärare och barn i målorienterade aktiviteter.

Disputation
Datum
3 feb 2023
Tid
13:00 - 16:30
Plats
BE 015, Läroverksgatan 15, Hus B, Pedagogen, Göteborgs universitet
Ytterligare information
E-publicering

Bra att veta
Disputationen sänds även digitalt via Zoom webbinarium, länk publiceras den 2 februari.
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande