Länkstig

Disputation: Jonna Norman

Hälsa & medicin

Andning och träning i medveten närvaro för personer med hjärtsvikt - studier av erfarenheter och effekter på symtom och tecken, välbefinnande och hälsa. Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Disputation
Datum
8 jun 2023
Tid
13:00 - 16:00
Plats
Sal 2119, Hus 2, Arvid Wallgrens backe, eller zoom

Jonna Norman - Andning och träning i medveten närvaro för personer med hjärtsvikt - studier av erfarenheter och effekter på symtom och tecken, välbefinnande och hälsa

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Opponent:
Professor Anna Strömberg, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet.

Betygsnämnd: 
Docent My Engström, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet - ordförande.
Professor Jan Mårtensson, Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan, Jönköping University.
Docent Elisabeth Kenne Sarenmalm, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Ordförande för disputationsakten: 
Professor Mona Ringdal, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Datum: 8 juni
Tid: kl 13.00
Plats: sal 2119, hus 2, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens backe eller via Zoom, länk