Länkstig

Disputation Johanna Lindbo: Den sinnliga uppmärksamheten: Materiellt ekokritiska läsningar av svensk prosa i antropocen

Kultur & språk

Doktorsdisputation inom ämnet Litteraturvetenskap.

Disputation
Datum
9 jun 2023
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Humanisten sal C350 (Lilla hörsalen)

Arrangör
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Respondent: Johanna Lindbo, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Avhandlingens titel: Den sinnliga uppmärksamheten: Materiellt ekokritiska läsningar av svensk prosa i antropocen

Betygsnämnd:
Professor Jørgen Bruhn, Linnéuniversitetet Professor Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo Docent Peter Degerman, Mittuniversitetet

Ersättare vid förfall för ledamot i betygsnämnden är: Docent Cecilia Rosengren, Göteborgs universitet

Opponent: Professor Ann-Sofie Lönngren, Södertörns högskola

Ordförande: Professor Åsa Arping, Göteborgs universitet