Länkstig

Disputation - Johan Lidberg

Forskning

Johan Lidberg försvarar sin avhandling med titeln: Long-Term Outcomes of Bullying Victimization With a Specific Focus on Emerging Adulthood and Resilience.

Disputation
Datum
31 mar 2023
Tid
10:00 - 13:00
Plats
F1, Haraldsgatan 1, Göteborg
Ytterligare information
Länk till avhandlingen i
GUPEA

Opponent: assistant professor Sara Pabian, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, Nederländerna.