Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Disputation: Jesper Vestlund - Appetite-regulating peptides and natural rewards...

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi

Disputation
Datum
25 sep 2020
Tid
13:00 - 16:00
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.

Avhandlingens fullständiga titel: "Appetite-regulating peptides and natural rewards: emphasis on ghrelin and glucagon-like peptide-1

Opponent: professor Alfonso Abizaid, Department of Neuroscience, Carleton University, Ottawa, Canada.

Betygsnämnd: docent Klara Sjögren (ordf.), professor Robert Fredriksson och docent Vilborg Palsdottir.

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta på distans via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Zoomlänk till den streamade disputationen.

Passcode: 932451


Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via sms till ordföranden för disputationen:
Professor Susanna Wallerstedt
0766-18 34 10