Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Disputation: Jenny Gyllén - On parental self-efficacy in families with paediatric cataract...

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
20 nov 2020
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Sal Gösta Sandels, Medicinaregatan 9, Sahlgrenska akademin
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk

Avhandlingens fullständiga titel: "On parental self-efficacy in families with paediatric cataract and its clinical implications

Opponent: docent Eva Larsson, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, Uppsala.

Betygsnämnd: docent Mona Ringdal (ordf.), docent Maria Jirwe och docent Axel Wolf.

Disputationen hålls på svenska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta på distans via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Zoomlänk till den streamade disputationen

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via e-post till ordföranden för disputationen, och märks "Jennys disputation" i ämnesraden:
Professor Ann Hellström
ann.hellstrom@medfak.gu.se