Länkstig

Disputation: Frida Lundin Gurné

Hälsa & medicin

Promoting healthy lifestyles: perspectives from nursing practice, media and the general population Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Disputation
Datum
21 okt 2022
Tid
09:00 - 12:00
Plats
hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller digitalt via zoom
Ytterligare information
Zoomlänk

Opponent: 

Professor Åsa Hörnsten, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Betygsnämnd: 

Docent Ewa-Lena Bratt, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
Docent Eric Asaba, Institutionen neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet.
Docent Ingrid Larsson, Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad.

Ordförande för disputationsakten: 

Docent Inger Jansson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Datum: 21 oktober
Tid: kl 09.00
Plats: hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller via zoom