Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden är målad av konstnären Meghan Barge-Livshits och används med hennes tillåtelse.
Foto: Artist: Meghan Barge-Livshits
Länkstig

Disputation: Elizabeth Olsson - "Constructive Conflict in Classrooms and Beyond"

Forskning

Elizabeth Olsson försvarar sin avhandling i freds- och utvecklingsforskning.

Disputation
Datum
11 jun 2021
Tid
13:15 - 15:00
Plats
Zoom och Linnésalen, Seminariegatan 1B, Göteborg
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta online.

Bra att veta
Disputationen hålls på engelska.
Arrangör
Institutionen för globala studier

Disputation i freds- och

Bild
Elizabeth Olssons disputation äger rum den 11 juni 2021.
Foto: Hannah Saldert

utvecklingsforskning

Elizabeth Olsson försvarar sin avhandling “Constructive Conflict in Classrooms and Beyond”.

Opponent

Tricia S. Jones, Department of Communication and Social Influence, Temple University

Ordförande

Swati Parashar, Göteborgs universitet

Betygsnämnd

Antoinette Hetzler, Lunds universitet
Joakim Berndtsson, Göteborgs universiet
Thomas Jordan, Göteborgs universitet

Om deltagande

Disputationen äger rum i Linnésalen men på grund av den rådande corona-situationen är platserna kraftigt begränsade och allmänheten rekommenderas att delta online. Länk för online-deltagande läggs upp här i kalendariet dagen före disputationen.