Länkstig

Disputation: Elin Blanck

Hälsa & medicin

Att mötas utan att ses - om partnerskap och personcentrerad vård på distans. Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Disputation
Datum
9 jun 2023
Tid
13:00 - 16:00
Plats
hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller digitalt via zoom
Ytterligare information
Zoomlänk

Elin Blanck - Att mötas utan att ses - om partnerskap och personcentrerad vård på distans

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Opponent:
Professor Inger Holmström, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens universitet.

Betygsnämnd:
Professor Ewa-Lena Bratt, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet - ordförande.
Docent Maria Liljeroos, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universiet.
Docent Erik Thunström, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Ordförande för disputationsakten: 
Professor Mona Ringdal, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Datum: 9 juni
Tid: kl 13.00
Plats: hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller via Zoom