Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Disputation: Eleni Gkanatsiou - Revealing the complex nature of amyloid beta...

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
13 nov 2020
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming.

Avhandlingens fullständiga titel: "Revealing the complex nature of amyloid beta and its relation to dementia"

Opponent: professor Stefan Lichtenthaler, Munich Centre for NeuroScience, Technische Universität München, München, Tyskland.

Betygsnämnd: professor Ola Hammarsten (ordf.), docent Ulrika Rüetschi och biträdande professor Martin Hallbeck.

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta på distans via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Zoomlänk till den streamade disputationen

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via e-post till ordföranden för disputationen, och märks "Elenis disputation" i ämnesraden:

Docent Louise Adermark
louise.adermark@neuro.gu.se