Bild
En person står i en våtmark och håller fram en grön växt
Den invasiva växten vattenhyacint i Victoriasjön, Kenya, var en utlösande faktor för forskningsarbetet.
Foto: Helena Hansson, 2011
Länkstig

Disputation, design: Helena Hansson

Kultur & språk

Helena Hansson, Design, HDK-Valand – Högskolan för Konst och Design, Göteborgs universitet: Designa tillsammans: en frugal designingång. Utforskning av deltagande design i en global nord-syd samarbetskontext (Sverige–Kenya)

Disputation
Datum
8 okt 2021
Tid
10:00 - 12:00
Plats
Zoom:
Ytterligare information
Se avhandlingen i Gupea

Bra att veta
Helena Hanssons disputation sker som ett webbinarium (se länk ovan) men det är möjligt att fysiskt närvara och se disputationen på skärm i Stora Hörsalen, HDK-Valand, Kristinelundsgatan 4-6, Göteborg. Där finns även möjlighet att ställa frågor till Helena efter att betygsnämnden ställt sina frågor.
Arrangör
HDK-Valand

Sedan millennieskiftet har deltagande designers alltmer börjat engagera sig i samforskningsprocesser i det så kallade Globala Syd, med inriktning mot hållbar utveckling. Strävan är att ta sig an de större samhällsutmaningarna genom samverkan, och en sådan designprocess kallas här globalt nord-sydsamarbete. Denna avhandling undersöker hur deltagande design och designers kan vara en utlösande kraft som kan bidra till hållbar utveckling när man agerar i ett sådant designsammanhang. Forskningen är främst inriktat på FN:s globala mål nummer 17: Genomförande och globalt partnerskap för målen.  

Den transdisciplinära forskningsprocessen har involverat flera olika aktörer, både forskare och praktiker, från Sverige och Kenya. Signifikant för denna forskning är att den specifika användargruppen i fokus, Jua Kali, en lokal praktikgemenskap i Kenya (community of practice), har varit involverad i hela designprocessen, inklusive reflektionsfasen.

Opponent:

Dr Yongqi Lou, professor, Tongji University, Shanghai

Betygsnämnd:

Dr. Mugendi K. M’Rithaa, designer, professor, Cape Peninsula University of Technology, Sydafrika

Dr Maria Jose Zapata Campos, professor, Göteborgs forskningsinstitut, GRI, Göteborgs universitet

Henrietta Palmer, designer, forskare, tidigare konstnärlig professor vid Chalmers tekniska universitet

Ordförande: Professor Elena Raviola, HDK-Valand

Handledare: Professor Maria Nyström Reuterswärd och professor emerita Lisbeth Svengren Holm.

Avhandlingen kommer att finnas tillgänglig i fulltext som pdf i GUPEA från och med den 17 september, samt i tryck.

Dispuationen kommer att hållas på engelska.