Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Disputation: Charlotte Wassenius - Occupational engagement after stroke

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för hälsa och rehabilitering

Disputation
Datum
2 okt 2020
Tid
13:00 - 16:00
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk

Avhandlingens fullständiga titel: "Occupational engagement after stroke - a long-term perspective"

Opponent: docent Eva Månsson Lexell, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet, Lund.

Betygsnämnd: docent Kate Himmelmann (ordf.), docent Eric Asaba och docent Greta Häggblom-Kronlöf.

Disputationen hålls på svenska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta på distans via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Zoomlänk till den streamade disputationen

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, via e-post till ordförande för disputationsakten (märk mailet Charlottes disputation):

Docent Susanne Gustafsson
susanne.gustafsson@neuro.gu.se