Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Disputation: Caroline Miranda - Paracrine control of glucagon secretion in the pancreatic α-cell

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi.

Disputation
Datum
3 sep 2020
Tid
13:00 - 16:00
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.

Avhandlingens fullständiga titel: "Paracrine control of glucagon secretion in the pancreatic α-cell: studies involving optogenetic cell activation"

Opponent: professor Marjan Slak Rupnik, Institut für Physiologie, Medizinischen Universität Wien, Wien, Österrike

Betygsnämnd: professor Ingela Parmryd (ordf.), docent Ann-Sofie Cans och professor Eric Hanse.

Disputationen hålls på engelska.

Zoomlänk till den streamade disputationen.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via e-post till ordföranden för disputationen, och märks "Carolines disputation" i ämnesraden:
Docent Lars-Gunnar Pettersson
lars-gunnar.pettersson@gu.se