Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Disputation: Camilla Fardell Sandberg - Studies on the etiology of Parkinsons disease

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi

Disputation
Datum
23 okt 2020
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming.
Ytterligare information
Link to see the disputation
online

Opponent: docent Sven Pålhagen, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds universitet, Lund.

Betygsnämnd: professor John-Olov Jansson (ordf.), docent Mathias Holm och professor Cecilia Lundberg.

Disputationen hålls på svenska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta på distans via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Zoomlänk till den streamade disputationen

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via e-post till ordföranden för disputationen, och märks "Camillas disputation" i ämnesraden:
Docent Elisabet Jerlhag Holm
elisabet.jerlhag@pharm.gu.se