Länkstig

Disputation: Anastasia Silverglow

Hälsa & medicin

Safe care at home for frail older people - Perspectives of care receivers and care professionals Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Disputation
Datum
7 okt 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller via zoom
Ytterligare information
Zoomlänk

Opponent:

Professor Mirjam Ekstedt, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitet

Betygsnämnd:  

Docent Anneli Ozanne, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
Docent Cristina Joy Torgé, Institutet för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköping University.
Professor Staffan Johansson, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Ordförande för disputationsakten: 

Professor Per-Arne Svensson, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Datum: 7 oktober
Tid: kl 09.00
Plats: hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller via zoom länk