Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Disputation: Alba Corell - Population-based studies of brain tumor surgery

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
1 okt 2020
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.

Avhandlingens fullständiga titel: "Population-based studies of brain tumor surgery: surgical outcome and prognostic factors

Opponent: docent Stefan Grau, Center for Neurosurgery, University Hospital of Cologne, Köln, Tyskland.

Betygsnämnd: docent Henrik Bergqvist (ordf.), docent Per Almqvist och docent Katarina Laurell.

Disputationen hålls på engelska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta på distans via streaming. Besök följande webbsida för att se disputationen:

Zoomlänk till den streamade disputationen

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas via e-post till ordföranden för disputationen, och märks "Albas disputation" i ämnesraden:
Docent Katarina Jood
katarina.jood@neuro.gu.se