Länkstig

Disputaion Ulrika Wallbing

Hälsa & medicin

Help Overcoming Pain Early (HOPE) - a person-centred intervention for adolescents with chronic pain in a school setting. Avhandling för filosofie doktorsexamen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Disputation
Datum
9 sep 2022
Tid
13:00 - 16:00
Plats
hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller via zoom, länk- se nedan

Opponent: 

Docent Ida Flink, institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet.

Betygsnämnd:

Docent Axel Wolf, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet
Docent Pernilla Garmy, fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad
Docent Louise Danielsson, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

Ordförande för disputationsakten:

Professor Carina Sparud Lundin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.

Datum: 9 september
Tid: kl 13.00
Plats: hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3 eller via zoom länk