Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar droger och en spruta.
Foto: Canva
Länkstig

Diskussionsseminarium om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser i Västra Götaland. Vad gör vi i vår region och vad behöver vi bli bättre på?

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Seminarieserien om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser avslutas med ett diskussionsseminarium om hur vård, stöd och hjälp fungerar för personer med beroende av narkotika i Västra Götaland. Företrädare från både kommun och region kommer att vara med på plats och berättar först kort om sin egen verksamhet och sina egna erfarenheter för att sedan tillsammans diskutera vad som fungerar, inte fungerar och hur vi tillsammans kan arbeta för att det ska bli bättre i vår region för denna mycket utsatta grupp.

Seminarium
Datum
12 maj 2022
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Hybridmöte, se bifogad information.
Sista anmälningsdag
21 april 2022

Medverkande
Representanter från LARO-vården, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, VästKom och civilsamhället.
Arrangör
CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet)

Varje år dör ungefär 900 personer i Sverige till följd av narkotika- eller läkemedelsförgiftningar, vilket är mycket i jämförelse med övriga Europa. Socialstyrelsen har visat att från perioden 2015 – 2019 är Västra Götaland bland de län i Sverige som är värst drabbat. Det går att förebygga narkotikarelaterade dödsfall och det finns flera utarbetade och evidensbaserade metoder för det. Exempelvis behöver det finnas en god tillgång på läkemedelsassisterad behandling för opioidberoende och för att förhindra överdoser behövs god tillgång till naloxon, ett läkemedel som häver opioidöverdoser. Självklart behöver vi också arbeta förebyggande, att minska antalet personer som börjar använda narkotika.

CERAs seminarieserie om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser

Vad gör vi i Västra Götaland för att minska den narkotikarelaterade döden? Under vårens seminarieserie som CERA bjuder in till kommer vi att möta forskare som på olika sätt belyser frågan om narkotikarelaterad död och skadereducerande insatser både med att presentera forskning men också genom att beskriva konkreta exempel. Under det sista seminariet kommer företrädare från VästKom och hälso- och sjukvård i Västra Götaland, berätta om sina respektive verksamheter och sedan ha en gemensam diskussion om länets utmaningar och vad vi har lyckats bra med. De fyra första seminarierna ges digitalt och det sista seminariet kan både ses på plats och digitalt, allt för att vi hoppas kunna nå så många som möjligt.

28/1 - Svensk narkotikapolitik i förändring (?). Den svenska narkotikapolitiska modellens framväxt, särart och ställning idag

25/2 - Den narkotikarelaterade döden i Sverige. Hur ska vi förstå den och hur är läget i VG-regionen?

25/3 - Naloxonprojektet i region Skåne. Erfarenheter om projektets utmaningar och framgångsfaktorer!

29/4 - Low thresholds and best interests: Legal and ethical issues regarding access to needs exchange for under 18s in Sweden

12/5 - Diskussionsseminarium om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser i Västra Götaland. Vad gör vi i vår region och vad behöver vi bli bättre på?

Målgrupper

Verksamhetsutvecklare, chefer och medarbetare i kommuner och regional hälso- och sjukvård, politiker, forskare och idéburna organisationer.

Hybridmötet den 12 maj

Plats: Hybridmöte på VGR Konferens i Stationshuset (Adress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg. Lokal: Bergslagsbanan) och digitalt seminarium (möteslänk skickas två veckor innan evenemanget)

Måltider i Stationshuset: Eftermiddagsfika serveras i pausen.

Länk till anmälningsformuläret för digitalt deltagande:

CERAs seminarieserie om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser: Avslutningsseminarium (Digitalt deltagande) - Regionkalendern (vgregion.se)

Länk till anmälningsformuläret för deltagande i Stationshuset:

CERAs seminarieserie om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser: Avslutningsseminarium (Fysiskt deltagande) - Regionkalendern (vgregion.se)

Sista anmälningsdag: 2022-04-21

Ta del av seminarierna i efterhand

Seminarierna kommer att spelas in och filmerna kommer att publiceras på CERAs hemsida i efterhand (www.gu.se/cera).

Kontaktuppgifter

Kontaktperson för anmälan: Karin Hedlund, Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH), Västra Götalandsregionen, karin.m.hedlund@vgregion.se

Kontaktperson på CERA och Göteborgs universitet: Katarina Englund, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, katarina.englund@gu.se.