Bild
Kvinna som tittar på en datorskärm fundersamt
Foto: Fizkes - shutterstock
Länkstig

Dina spår styr reklamen – vad tycker vi om datainsamling?

Samhälle & ekonomi

Under denna Kunskapslunch on-line berättar Niklas Sörum om sitt forskningsprojekt där han studerat konsumenters syn på och erfarenheter av insamling av digital konsumentdata och datadriven marknadsföring. I projektet undersöks hur olika människor hanterar det faktum att allt mer personlig information samlas in och lagras när vi surfar på nätet eller använder olika appar.

Webinar
Datum
1 jun 2022
Tid
12:00 - 13:00
Plats
Zoom, länk till sändningen mejlas senast 31 maj

Medverkande
Niklas Sörum, disputerad i etnologi, docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för Konsumtionsforskning

Accepterar du cookies? Frågan ställs ständigt i ett land som Sverige där digitaliseringen har nått långt, och huvuddelen av befolkningen idag har tillgång till internet. Till exempel använder över 6,5 miljoner svenskar mobilen för att ansluta till internet, visar statistik från Digitaliseringsrådet. Samtidigt växer marknaden för datainsamling av personlig information på nätet, vilket olika företag använder för att kunna rikta marknadsföring till potentiella kunder och mottagare. Dock skiljer sig konsumenters syn på och erfarenheter av att så mycket personlig information samlas på nätet.

I min studie som bygger på analyser av djupintervjuer med personer om deras upplevelser och beteenden vad gäller datainsamlingen har jag identifierat tre huvudsakliga ”berättelser” kring datalagringen av information och datadriven marknadsföring: positivt, uppgivet eller med en känsla av aktivt motstånd. Begreppet ”berättelser” kan innefatta en uppsättning värderingar, praktiker eller normer som är kopplade till introduktionen nya teknologier i samhället som påverkar oss som konsumenter vad gäller till exempel synen på det nya som ett hot eller en möjlighet.

Med utgångspunkt i detta berättar Niklas om vad han sett i projektet hittills. 

Bild
Porträtt på Niklas Sörum

Niklas Sörum är disputerad i etnologi, docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för Konsumtionsforskning (CFK) vid Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan. Niklas forskar om konsumtionskulturens digitalisering, digital konsumentdata och digitaliseringens roll i hållbar konsumtion. Niklas senaste forskningsprojekt handlar om konsumtion av data-driven marknadsföring och insamling av digital konsumentdata. Hans forskning har publicerats i vetenskapliga journaler som Consumption, Markets & Culture, Journal of Cultural Economy, Journal of Consumer Policy, Journal of Heritage Studies, Kulturella Perspektiv och Culture Unbound. Niklas har publicerat böcker på förlag som Ashgate och Routledge med fokus på konsumtionskultur.