Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Digitalt informationsmöte om förskollärarutbildningen inom VAL

Utbildning & lärande

Välkommen på ett digitalt informationsmöte om förskollärarutbildningen inom VAL! Vidareutbildning av lärare, VAL, är en kompletterande lärarutbildning som vänder sig till dig som jobbar som förskollärare eller lärare men saknar examen. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. Nu ges fler som är verksamma inom förskolan möjlighet att läsa en förkortad variant av förskollärarutbildningen.

Webinar
Datum
16 mar 2021
Tid
10:00 - 11:30
Plats
https://gu-se.zoom.us/j/9011538503

Arrangör
Enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL)

Utbildningen vänder sig till dig som

  • är anställd som barnskötare eller motsvarande i förskolan och medverkar i undervisningen med en förskollärares arbetsuppgifter
  • har arbetat enligt ovanstående i minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av åren ska ha varit sammanhängande
  • har minst motsvarande 30 högskolepoäng (hp) från tidigare studier som kan användas i förskollärarexamen. Huvudsakligen godtas studier inom tidigare förskollärarutbildningar och utbildningar mot årskurs F-3.

Tillgodoräkning av reell kompetens

I VAL erbjuds också möjligheten att pröva om reell kompetens mot arbetserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräkning inom utbildningen.

Fler vägar mot förskollärarexamen

Om du inte tror dig uppfylla de specifika krav som gäller för antagning till VAL, finns andra utbildningsvägar mot förskollärarexamen vid Göteborgs universitet:
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/vagar-till-forskollararexamen