Bild
Swedish Presidency of the EU
Länkstig

Det svenska ordförandeskapet i EU – utmaningar och möjligheter

Kultur & språk
Samhälle & ekonomi

Arrangeras av ​ Centrum för Europaforsknings, Göteborgs universitet (CERGU) ​ Brännpunkt Europa ​ Europa Direkt, Sjuhärad och Halland

Seminarium
Datum
15 mar 2023
Tid
14:30 - 17:00
Plats
Handelshögskolan rum E43
Ytterligare information
Link to Zoom
webinar

Bra att veta
Hålls på svenska. Fika 14.30-15.00.
Arrangör
CERGU, Brännpunkt Europa, Europa Direkt Halland, Europa Direkt Sjuhärad

CERGU anordnar evenemanget: Det svenska ordförandeskapet i EU – utmaningar och möjligheter 

Programmet fokuserar på det svenska ordförandeskapets prioriteringar: 

Säkerhet  - enighet  (Per Cramér, CERGU och Handelshögskolan, Göteborgs universitet )

Konkurrenskraft  (Christer Ljungwall, CERGU och Handelshögskolan, Göteborgs universitet)

Grön omställning och energiomställning (Rikard Warlenius, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet ) 
 
Demokratiska värden och rättsstatsprincipen – vår grundval  (Andreas Moberg, CERGU och Juridiska institutionen, Göteborgs universitet) 
 

Slutpanel: Medverkanden svarar på frågor från publiken 

Moderatorer: Ann-Kristin Jonasson och Markus Johansson, CERGU och Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet