Bild
Länkstig

Det digitala lek-&-lärspelet Magiska Trädgården i barngrupp

Forskning
Utbildning & lärande

På seminariet presenteras den praktiknära interventionsstudie centrerad kring ett digitalt lek-&-lärspel i matematik för förskolebarn som genomfördes inom ramen för forskningsprojetet Digitaktik 2018-2022.

Seminarium,
Webinar
Datum
19 okt 2022
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Online via Zoom.
Ytterligare information
Mer information om
forskargruppen

Medverkande
Agneta Gulz, Magnus Haake och Betty Tärning, Lunds universitet.
Bra att veta
Seminariet är öppet för alla intresserade. Kontakta Camilla Björklund, camilla.bjorklund@ped.gu.se för att få tillgång till Zoomlänken.
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Ett av målen i projektet var att utvärdera om systematisk användning av det digitala lek-&-lärspelet – Magiska Trädgården – under ett antal månader inom förskolans verksamhet skulle stödja barns utveckling av grundläggande förmågor i matematik – med bättre resultat än genom ordinarie förskolepedagogik. Projektet fokuserade särskilt på barn som av olika anledningar, till exempel resurssvagare hemmiljö, har större utmaningar med tidig matematik.

Inom ramen för projektet skulle lek-&-lärspelet också vidareutvecklas för att ge pedagogerna stöd för att i sin tur stödja barnens utveckling och lärande. I anslutning till detta fanns målet att studera och utvärdera vilken eventuell effekt stödet till pedagogerna de fakto hade för barnens lärande.

Sammanfattningsvis skulle projektet:

(i)     utveckla en ansats där det digitala lek-&-lärspelet integrerades med nyutvecklade digitala resurser för pedagogerna

(ii)    utvärdera effekterna av denna ansats – liksom av ansatsen med enbart lek-&-lärspelet – på barnens utveckling av grundläggande förmågor i matematik.

I presentationen berättar vi om lärspelet och pedagogresurserna som utvecklades inom projektet, samt om interventionsstudien och en del av resultaten.