Länkstig

Daniel Jons – Role of Epstein-Barr virus in multiple sclerosis

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sektionen för klinisk neurovetenskap

Disputation
Datum
30 sep 2022
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Avhandlingens fullständiga titel

lnvestigations into the role of Epstein-Barr virus infection in the pathogenesis of multiple sclerosis

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Øivind Grytten Torkildsen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen, Bergen, Norge.

Betygsnämnd: docent Charlotta Saldert (ordf.), professor Anders Vahlne (KI) och professor Anja Smits.

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.

Det går bra att delta på distans, disputationen kommer att streamas via Zoom Webinar.

Den som deltar på distans har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén. Ordföranden för disputationsakten, docent Thomas Nilsson läser upp dem för disputanden. Skicka dina frågor via SMS till (nummer publiceras inom kort)