Bild
Göteborgs hamn
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Dagsprogram Frihamnsdagarna torsdagen 31 augusti

Forskning
Hållbarhet & miljö
Student
Utbildning & lärande

Träffa forskare, alumnsamordnare och studenter i universitets tält.

Öppet hus
Datum
31 aug 2023
Tid
09:00 - 16:00
Kostnad
Gratis
Ytterligare information
Läs mer om
Frihamnsdagarna

Arrangör
Göteborgs universitet

Dagsprogram torsdagen 31 augusti 

Under torsdagen finns möjlighet att lyssna till forskarintervjuer, träffa studenter, alumnsamordnare och få en inblick i framtidens hållbara odlingar i havet. 

Forskarintervjuer 

Andreas Diedrich, professor i företagsekonomi med inriktning management och organisation, företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan
Arbetsgivarnas roll i framtidens integration?
Att få ett jobb har under de senaste åren setts mer och mer som centralt i ”integration” av utrikes födda. Det har i praktiken utryckts på många olika sätt. Svensk migrationspolitik har t ex allt mer gått i riktning mot att göra nyanländas deltagande på arbetsmarknaden till ett krav för att få permanent uppehållstillstånd.
Tid: Kl. 11:00 

Linda Sternö, Avd-/Sektionschef, Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning, HDK Valand
Med kameran som verktyg för kritiskt tänkande
Hur förändras filmpedagogiken när den digitala tekniken utvecklas? Vilka förmågor är viktiga att utveckla när det gäller att avläsa och förstå bild? Linda Sternö har under de senaste tio åren arbetat med kameran som ett verktyg för inflytande och delaktighet i förskola och skola.
Tid: Kl. 14:00  

Träffa studentrepresentanter
Är du nyfiken på hur det är att studera på Göteborgs universitet?
Under Frihamnsdagarna kommer vi ha studenter på plats som kan berätta om hur det är att studera på universitet.
Tidpunkt: Kl. 14:00-16:00 

Lär dig om universitetets alumnverksamhet
Har du studerat på Göteborgs universitet och vill ta del av nätverksträffar och andra aktiviteter. Kom och prata med Fanndis Hermannsdottir som är ansvarig för universitets alumnverksamhet.
Tidpunkt: Kl. 14:00-16:00


Träffa havsforskare och prata hållbar odling i havet 
Hur odlas hållbar mat i havet? Hur fungerar en marin kolonilott? Vad äter vi framtiden? Hur kan nya arter och nya sätt att odla och äta leda till ett friskare hav?  Vill du starta upp ett marint odlingskooperativ? Kom och träffa våra forskare och få dig ett smakprov av den nya hållbara maten från havet!
Arrangörer: Centrum för Hav och Samhälle, Swemarc, Göteborgs Universitet
Tid: 13:00-16:00  


Läs mer om Göteborgs universitets medverkan på Frihamnsdagarna.