Bild
Göta älv
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Dagsprogram fredagen 1 september

Forskning
Hållbarhet & miljö
Student
Utbildning & lärande

Träffa forskare, alumnsamordnare, representanter från Handelshögskolan i universitets tält och lär dig mer om hållbar havsbygd.

Öppet hus
Datum
1 sep 2023
Tid
09:00 - 16:00
Kostnad
Gratis
Ytterligare information
Läs mer om
Frihamnsdagarna

Arrangör
Göteborgs universitet

Dagsprogram fredagen 1 september

Under fredagen finns möjlighet att lyssna till forskarintervjuer, träffa alumnsamordnare, representanter från Handelshögskolan och lära sig mer om hållbara ekosystem. 

Forskarintervjuer 

Eddi Omrcen, Hållbarhetsstrateg, Sektionen för hållbarhet 
Universitets roll i att uppnå globala hållbarhetsmålen 
Sektionen för hållbarhets uppdrag är att driva, samordna och stödja utvecklingen av universitetets hållbarhetsarbete. Eddie har forskat om bl.a. miljöanpassad produktutveckling, organisationsförändring, miljöledningssystem samt intraprenörskap. I dagens samtal sätter vi fokus på  ”Organisationsförändring för hållbarhet” och utforskar vilken roll dagens universitet har som aktör i att uppnå de globala hållbarhetsmålen samt efter 2030 och vilka institutionella förändringar krävs för framtiden.  
Tid: Kl. 10:00 

Andrea Spehar, Docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för global migration (CGM)
 Trenden i migrationspolitiken
De senaste åren har flera EU-länder gjort det svårare för nya invånare att bli medborgare, bland annat genom ökade krav på språk- och samhällskunskaper. Trenden speglar ett förnyat intresse att försvara den egna nationella identiteten genom åtgärder som riktas mot nyanlända och som går ut på att kräva att dem uppnår kunskaper och attityder som kännetecknar ”goda” samhällsmedborgare.
Tid: Kl. 15:30 

Tillsammans skapar vi en hållbar havsbygd: installationer, sjöfart, människor och friska ekosystem!
Havet förändras, och vår relation till havet förändras. Vi bebygger havet och vi börjar allt mer förstå att vi är beroende av havet. Låt oss tillsammans skapa en hållbar havsbygd!
Medverkande: Torsten Linders, projektsamordnare, Institutionen för marina vetenskaper.
Tid: 09:00-16:00

Läs mer om Göteborgs universitets medverkan på Frihamnsdagarna.