Länkstig

CUL-doktorander presenterar sitt avhandlingsarbete

Kultur & språk

LTS-seminariet (Lärande, text och språk) gästas av Malin Blix och Clare Lindström.

Seminarium
Datum
15 nov 2022
Tid
15:15 - 17:00
Plats
J236, Humanistiska fakulteten

Framlägg på LTS-seminariet (Lärande, text och språk inom CUL:s forskarskola, samt seminariet Forum för svenskdidaktisk forskning): två CUL-doktorander presenterar sitt avhandlingsarbete.

  • Malin Blix, nyantagen doktorand i CUL, presenterar sin forskningsplan om litteraturundervisning i flerspråkiga klassrum,
  • Clare Lindström presenterar textutdrag från sitt avhandlingsarbete om undervisning och inlärning av pågående form (progressive aspect) i engelska.