Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Christian Baudin - Recidivism and Static-99R risk assessments in a Swedish cohort of mentally disordered sexual offenders

Forskning
Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi

Disputation
Datum
16 jun 2021
Tid
09:00 - 12:00
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Antal platser
För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta digitalt via länk, se nedan.
Ytterligare information
Länk till
avhandlingen

Opponent och betygsnämnd

Opponent: professor Pekka Santtila, NYU-ECNU Institute for Social Development, NYU-Shanghai, Shanghai, Kina.

Betygsnämnd: docent Stefan Nilsson (ordf.), docent Sara Landström och professor Marie Torstensson Levander (Malmö universitet).

Bra att veta

Disputationen hålls på svenska.

För att minska smittrisken ombeds allmänheten att delta via streaming.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till disputanden, efter betygskommittén, dessa skickas till ordföranden för disputationen professor Margda Waern, via Q&A-funktionen i Zoom Webinar.