Länkstig

Charlotte Andersson - Optimisation of radionuclide therapy by reduction of normal tissue damage

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, i ämnet medicinsk strålningsvetenskap

Disputationen kan även följas via länk https://gu-se.zoom.us/j/63858213058?pwd=R0tWaTRuZHQ4dEFMRC9JaGt0dEtXUT09

Huvudhandledare: Eva Forssell-Aronsson
Bihandledare: Khalil Helou

Opponent: Marika Nestor, Uppsala universitet, Uppsala
Betygsnämnd:  Max Levin, Sigrid Leide Svegborn och Stig Palm