Bild
Vetenskapsfestivalen 2023
Länkstig

CERGU vid Vetenskapsfestivalen -- Europas gränser: Nation, nationalism, antropocen

Kultur & språk
Populärvetenskap

Samtal: Europas gränser i ljuset av nationalism och klimathot

Föreläsning

Bra att veta
Hålls på svenska.
Arrangör
CERGU, Vetenskapsfestivalen

Europa är fullt av gränser, från vildsvinsstängsel och taggtråd till juridiska avgränsningar. Gränserna kan hanteras på sätt som har våldsamma effekter. Gränserna är viktiga för nationalistiska föreställningar om att utesluta människor på kulturella eller etniska grunder. Men Europa är också fullt av erfarenheter som går utöver dess nationella gränser som ofta speglas i litteratur och andra kulturyttringar.

Vår samtids klimatutmaningar väcker frågan om vad människans samtida inverkan på planeten gör med vår förståelse av nationella gränser.

Medverkande

Annika Lindberg, Dr, CERGU/School of Global Studies;

Gabriella Elgenius, Prof, CERGU/Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap;

Linda Karlsson Hammarfelt Hammarfelt, Docent, CERGU/Institutionen för språk och litteraturer;

Björn Billing, Docent, CERGU/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion;

Mats Andrén, Prof, CERGU/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, samtliga från Göteborgs Universitet