Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CERAs Journal club om riskbruk, missbruk och beroende

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

I CERAs Journal club diskuterar vi aktuell forskning som rör vårt område riskbruk, missbruk och beroende. ALLA intresserade är hjärtligt välkomna att delta i CERAs Journal club!

Webinar
Datum
8 sep 2021
Tid
08:30 - 09:15
Plats
Zoom, se bifogad länk

Medverkande
Henric Rhedin, biträdande avdelningschef på Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Bra att veta
Mötet genomförs på svenska. Du behöver inte anmäla dig.
Arrangör
CERA: Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

En Journal club är en bokklubb som tar upp kortare vetenskapliga texter, en modell som sedan länge använts inom medicinområdet – ett informellt, lättsamt och socialt sätt att diskutera aktuell forskning. I CERAs Journal club diskuterar vi aktuell forskning som rör vårt område riskbruk, missbruk och beroende. CERAs Journal club blir också en mötesplats för att träffas och diskutera hur relevant det som behandlas i den vetenskapliga texten är för den egna verksamheten. Det är också ett bra forum för att utveckla sina färdigheter i kritisk läsning. Det sista är nog så viktigt, för det publiceras en hel del som inte riktigt håller den kvalitet man kan kräva av vetenskapliga publikationer.

Varje gång vi träffas i Journal club har en forskare inom CERA valt ut en aktuell forskningspublikation, som hen sedan vill diskutera och lyfta frågor kring. Du som är med i Journal club behöver inte förbereda dig inför mötet och du kan välja att aktivt delta i diskussionen eller att enbart vara med och lyssna.

ALLA intresserade är hjärtligt välkomna att delta i CERAs Journal club! Du behöver inte anmäla dig.

Länk till Zoom-mötet den 8 september:
https://gu-se.zoom.us/j/64563916959

Kontaktperson på CERA och Göteborgs universitet: Katarina Englund