Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

CERAs Journal club: Är evidensbasering evidensbaserat?

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Nu finns det återigen ett tillfälle att vara med på CERAs Journal club med Morten Sager där vi diskuterar evidensbasering eftersom det sist var väldigt uppskattat och ett ämne som berör många kliniker, praktiker och forskare. Vi vill att flera ska kunna ta del av ämnet och få möjlighet att diskutera. Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna att delta!

Webinar
Datum
15 dec 2021
Tid
09:00 - 09:45
Plats
Zoom, se bifogad länk

Medverkande
Morten Sager, forskare på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Bra att veta
Mötet genomförs på svenska. Du behöver inte anmäla dig.
Arrangör
CERA: Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Morten Sager: Är evidensbasering evidensbaserat?

Vad är din egen erfarenhet av att använda utprövade insatser respektive att själv utveckla en insats? I en intressant studie undersöker Knut Sundell med kollegor vad som är bäst: direkt användning av redan utprövade insatser, lokal anpassning eller egen utveckling av nya insatser. Stämmer slutsatserna av studien med dina förväntningar och erfarenheter?

Medverkande: Morten Sager, forskare på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Länk till Zoom-mötet den 15 december:
https://gu-se.zoom.us/j/69553203869

Kontaktperson på CERA och Göteborgs universitet: 
Katarina Englund

CERAs Journal club

En Journal club är en bokklubb som tar upp kortare vetenskapliga texter, en modell som sedan länge använts inom medicinområdet – ett informellt, lättsamt och socialt sätt att diskutera aktuell forskning. I CERAs Journal club diskuterar vi aktuell forskning som rör vårt område riskbruk, missbruk och beroende. CERAs Journal club blir också en mötesplats för att träffas och diskutera hur relevant det som behandlas i den vetenskapliga texten är för den egna verksamheten. Det är också ett bra forum för att utveckla sina färdigheter i kritisk läsning. Det sista är nog så viktigt, för det publiceras en hel del som inte riktigt håller den kvalitet man kan kräva av vetenskapliga publikationer.

Varje gång vi träffas i Journal club har en forskare inom CERA valt ut en aktuell forskningspublikation, som hen sedan vill diskutera och lyfta frågor kring. Du som är med i Journal club behöver inte förbereda dig inför mötet och du kan välja att aktivt delta i diskussionen eller att enbart vara med och lyssna.