Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Cecilia Rosenbaum: "Skönlitteratur på mellanstadiet"

Forskning
Kultur & språk
Utbildning & lärande

Välkomna till första LTS-seminariet 2021, då fil. lic. Cecilia Rosenbaum presenterar sin studie "Skönlitteratur på mellanstadiet".

Seminarium
Datum
9 feb 2021
Tid
15:15 - 17:00
Plats
Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/64625406338

Fil. lic. Cecilia Rosenbaum presenterar sin studie Med inferenskunnande i fokus. En studie om vad mellanstadieelever behöver lära sig och hur undervisning kan bidra till att utveckla förmågan att dra slutsatser om en huvudpersons karaktärsdrag

http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1300934&dswid=4522 

Arrangeras av LTS-seminariet (Lärande, text och språk).