Bild
Kvinnan kontrollerar Bitcoin-diagram på en smartphone
Foto: Oatawa - Shutterstock
Länkstig

Bitcoin, kryptovalutor och andra kaninhål

Samhälle & ekonomi

Under denna Kunskapslunch berättar Oskar Broberg om ett projekt där han studerar bitcoin och andra kryptorelaterade fenomen, tillsammans med forskare i ett projekt som syftar till att bygga ett tvärvetenskapligt nätverk på Göteborgs Universitet och sätta in den pågående utvecklingen inom kryptovalutor i ett större samhälleligt perspektiv.

Seminarium,
Webinar
Datum
7 sep 2022
Tid
12:00 - 13:00
Plats
Zoom, länk till sändningen mejlas senast 6 september

Medverkande
Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia och programansvarig för Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi.

Vad är egentligen det där med krypto? Under det senaste året har bitcoin och andra kryptovalutor börjat dyka upp alltmer i traditionella medier och i samhällsdebatten. Men i vilken utsträckning kan vi lära oss något mer om vår samtid genom att förstå kryptorelaterade fenomen? I mitt arbete utgår jag från att krypto på många sätt är en fortsättning på, snarare än ett brott med, flera av de samhällstrender som har omvandlat vår samhällsekonomi de senaste fyrtio åren. Sett på detta sätt kan studier av kryptovalutor öppna upp för nya perspektiv på fenomen som exempelvis digitalisering, globalisering och det nya medielandskapets reklamlogiker.

Bild
Porträtt på Oskar Broberg

Oskar Broberg är docent i ekonomisk historia och programansvarig för Samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi. Oskar forskar om gränslandet mellan företag och samhällsutveckling i ett historiskt perspektiv – där han har skrivit om så vitt skilda ting som aktiebolagsformens genombrott, ekologisk mjölk, digital reklam och kolonialismens 1900-tals historia. Hans forskning har publicerats i olika ekonomisk-historiska och näringslivshistoriska tidskrifter.