Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på Anna Strands publikation Arkiverat under T
Foto: Anna Strand
Länkstig

BILD <=> TEXT

Kultur & språk

BILD <=> TEXT är en seminarieserie vid Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning, HDK-Valand, Göteborgs Universitet. Det andra seminariet i serien tar sin utgångspunkt i Anna Strands (fotografi) nyligen utgivna bok Arkiverat under T, som kommer att stå i centrum för ett samtal mellan Anna, Nils Olsson (litterär gestaltning) och Klara Källström (fotografi). Samtalet sker på svenska.

Seminarium
Datum
14 jan 2021
Tid
18:00 - 20:00
Plats
Online

Arkiverat under T kombinerar beskurna tidningssidor med essäistiska texter och en handfull fotografier kvarlämnade efter en Doktor K. I bokens inledning presenteras Doktor K som den som tillsammans med Roland Barthes gett bokens berättare en ingång till hur arkivet av tidningssidor skulle kunna struktureras och vävas samman. Den bild- och textessä som materialet gett upphov till kretsar bland annat kring det samhällsskygga tillbakadragandet, dess potentiellt omstörtande makt, samt möjligheterna för den som en gång har dragit sig tillbaka att återvända.

BILD <=> TEXT syftar till att undersöka den mångfald av förbindelser som uppträder mellan text och bild, i exempelvis konstnärsböcker, filmer, berättande fotografi, materiell poetik eller ekfraser.  Även om ett uppenbart syfte är att undersöka förhållandet mellan bild och text, är det praktiken som utgör utgångspunkt för seminariernas reflektioner och samtal: den filmiska, fotografiska och skrivande praktiken. Avsikten är att uppmuntra till en forskning som utgår såväl från själva den konstnärliga praktikens materiella och historiska reflektioner som från dess begreppsliga och teoretiska frågeställningar. De första tre seminarierna vänder blicken inåt, mot verksamma inom Enheten för film, fotografi och litterär gestaltning, HDK-Valand. Syftet är att skapa en plats och en miljö för utbyte och dialog, som tar fasta på de olika strategier och processer som enhetens lärare använder i sina konstnärliga och forskande praktiker, vilkas arbete på olika sätt kopplar samman eller differentierar mellan bild och text.  Seminarierna är öppna för allmänheten med en ambition om att utvidga diskussionen och på så sätt stärka forskningsmiljön

Anna Strand. Konstnär och lektor i fotografi vid HDK-Valand. Arkiverat under T är utgiven på förlaget Sailor Press, som också gett ut en av hennes tidigare böcker Nagoya Notebook, en anteckningsbok om fotografi. Våren 2021 visas Arkiverat under T i annan form i en grupputställning på Västerås Konstmuseum.

Nils Olsson. Litteraturvetare och lektor i litterär gestaltning vid HDK-Valand. Undersöker för närvarande redaktören som figur och funktion inom den moderna litteraturen. I det senaste medredaktör för antologin Att skriva med ljus(Makadamm, 2021), som samlar essäer om modernitet, litteratur och fotografi, där han också medverkar med en text om Gertrude Stein och fotografiet.
Klara Källström. Bildkonstnär och adjunkt i fotografi vid HDK-Valand. Står bakom förlaget B-B-B-Books och undersöker genom fotografi hur bilder förmedlas och förstås. Arbetar för närvarande med en uppföljare till serien Wikiland (B-B-B-Boooks 2011, 2014, 2017-) som handlar om den bild som media rapporterar i Wikileaks- och Julian Assange-fallet.