Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Still from the film Le Boeuf sur le Toit
Still from the film Le Boeuf sur le Toit
Länkstig

BILD <=> TEXT

Kultur & språk

Välkommen till en seminarieserie som syftar till att undersöka den myriad av kopplingar som uppträder mellan text och bild, i exempelvis konstnärsböcker, filmer, berättande fotografi, materiell poetik eller ekfraser.

Seminarium
Datum
3 dec 2020
Tid
18:00 - 20:00
Plats
Online
Ytterligare information
Till
eventet

De första tre seminarierna hämtar sitt material från film-, fotografi- och litteraturenheten på HDK-Valand. Syftet är att skapa en plats och en miljö för utbyte och dialog, som tar fast på de olika strategier och processer som enhetens lärare använder i sina konstnärliga och forskande praktiker, och vilkas verk kopplar samman eller differentierar bild och text. Seminarierna är öppna för allmänheten med en ambition om att utvidga diskussionen och på så sätt stärka forskningsmiljön.

Läs mer på vår internationella sida: https://www.gu.se/en/event/image-text