Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Betydelsen av lärarkompetens

Utbildning & lärande

Med Stefan Johansson, Docent vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs Universitet, och Tarja Alatalo, Professor vid Institutionen för lärarutbildning, Högskolan Dalarna.

Seminarium
Datum
11 okt 2021
Tid
15:00 - 16:30
Plats
zoom

Lärare är skolans enskilt viktigaste resurs. I föreläsningen diskuteras vilken kompetens som behövs för framgångsrik undervisning samtidigt som rekryteringsmönstret till läraryrket belyses ur ett longitudinellt perspektiv. Resultat presenteras angående hur nyblivna lärares betygsnivåer har förändrats från 1996 till 2016 i olika ämnen och årskurser. Slutligen problematiseras de möjligheter och utmaningar som förslaget om nya snabbutbildningar kan stå inför då dessa ska ”producera” nya lärare på kort tid.
 

Kontakta Yi Ding yi.ding@gu.se för länk till Zoom.

 

VARMT VÄLKOMNA!

Vid frågor kontakta:

Joanna Giota, ordförande: joanna.giota@ped.gu.se

Yi Ding, sekreterare: yi.ding@gu.se