Länkstig

Beroende och stigmatisering – har förståelsen av beroende som en sjukdom en avstigmatiserande effekt?

Forskning
Hälsa & medicin
Samhälle & ekonomi

Johan Lindwall, forskare och lektor på Institutionen för socialt arbete, medverkar i nästa upplaga av CERAs digitala seminarieserie Journal club där vi diskuterar aktuell forskning som rör vårt område riskbruk, missbruk och beroende. Alla som är intresserade är hjärtligt välkomna att delta!

Webinar
Datum
16 sep 2022
Tid
09:00 - 10:00
Plats
Zoom, se bifogad länk

Medverkande
Johan Lindwall, forskare och lektor på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet
Bra att veta
Ingen anmälan krävs.
Arrangör
CERA: Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende

Om seminariet

Neurobiologiska förklaringar till beroende har vunnit allt mer mark, och med detta förståelsen av beroende som en hjärnsjukdom. En övertygelse som ofta förs fram, såväl av perspektivets förespråkare som av dess skeptiker, är att förståelsen av beroende som en sjukdom har en avstigmatiserande effekt hos de som berörs. I artikeln problematiseras denna bild, som av författarna menas bygga på en förenklad förståelse för vad stigmatisering är. Med stöd i empiriskt material från intervjuer med brukare diskuterar författarna stigmatisering i relation till den samtida politiska kontexten och dess inneboende bild av vad som konstituerar en modern människa, vilket ställer frågan om stigma i ett annat ljus. 

Artikeln som kommer att presenteras och diskuteras (se även bilagan längst ner på sidan):
Fraser, Suzanne, Pienaar, Kiran, Dilkes-Frayne, Ella, Moore, David, Kokanovic, Renata, Treloar, Carla & Dunlop, Adrian (2017) Addiction stigma and the biopolitics of liberal modernity: a qualitative analysis. International Journal of Drug Policy, 44, s. 192–201. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.02.005 

Länk till Zoom-mötet:
https://gu-se.zoom.us/my/johan.lindwall

Alla är hjärtligt välkomna!

Om CERAs Journal club

Journal club är ursprungligen en mötesform som tar upp kortare vetenskapliga texter, en modell som sedan länge använts inom medicinområdet – ett informellt, lättsamt och socialt sätt att diskutera aktuell forskning. I CERAs Journal club diskuterar vi aktuell forskning som rör vårt område riskbruk, missbruk och beroende. CERAs Journal club blir också en mötesplats för att träffas och diskutera hur relevant det som behandlas i den vetenskapliga texten är, för den egna verksamheten. Det är också ett bra forum för att utveckla sina färdigheter i kritisk läsning.

Varje gång vi träffas i Journal club har en forskare inom CERA valt ut en aktuell forskningspublikation, som hen sedan vill diskutera och lyfta frågor kring. Du som är med i Journal club behöver inte förbereda dig inför mötet och du kan välja att aktivt delta i diskussionen eller att enbart vara med och lyssna.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna att delta i CERAs Journal club!

Kontaktperson på CERA och Göteborgs universitet: 
Katarina Englund