Länkstig

Be approved Torah teachers: re-examining the meaning of the money-changer agraphon

Forskning
Kultur & språk

Bibelvetenskapliga seminariet gästas av Tobias Ålöw, Göteborgs universitet.

Seminarium
Datum
24 nov 2022
Tid
15:15 - 17:00
Plats
C664, Humanistiska fakulteten

Opponent: Jan Retsö.

Ordförande: Jennifer Nyström.

Det bibelvetenskapliga seminariet är ett forum för att, utifrån en akademisk infallsvinkel, diskutera frågor som direkt eller indirekt berör bibelvetenskapen. Seminariet möts för närvarande en gång per månad och är öppet för alla som är intresserade.