Bild
J.W. Bergs Varv på Hälsö i Göteborgs norra skärgård.
J.W. Bergs båtvarv på Hälsö i Göteborgs norra skärgård.
Foto: Walter Berg
Länkstig

Båtbyggartraditionen i Bohuslän

Populärvetenskap

I Bohuslän har båtbyggeriet sedan lång tid varit en viktig syssla för kustens befolkning. I äldre tid var Orust och Tjärnö socken de mest betydelsefulla båtbyggardistrikten i länet, men i början av 1900-talet anlades flera nya varv i skärgården. Karaktäristiskt etablerades fiskebåtsvarven i yttre skärgårdszonen nära fiskets centra, och de hade en mer industriell form och större personalstyrka. Tidigare var det främst bönder som bedrev båtbyggeri, som ett komplement till ett ofta magert kustjordbruk. Storhetstiden för de svenska träfiskebåtsvarven varade från slutet av 1920-talet till slutet av 1950-talet.

Föreläsning
Datum
14 jul 2022
Tid
18:00 - 19:00
Antal platser
99
Kostnad
Fri entré

Medverkande
Lennart Bornmalm, universitetslektor vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Bra att veta
Vi öppnar hörsalen ca kl 17:45
Arrangör
Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet
Bild
Lennart Bornmalm
Lennart Bornmalm

Lennart Bornmalm är universitetslektor vid Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet. Förutom sin gärning som forskare och lärare inom marin geologi, har han författat ett stort antal artiklar och böcker om båtar, båtvarv, fiske och sjöfart.

Tjärnö marina laboratorium är en fältstation för forskning och undervisning i marina vetenskaper. Vi är en del av Göteborgs universitet. Under sommaren arrangerar vi olika aktiviteter för allmänheten, läs mer här!