Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Barns meningsskapande i kommunikativa samspelssituationer

Utbildning & lärande

Kollegiet för didaktik och barns lärande välkomnar till seminarium öppet för alla intresserade! Ingen föranmälan krävs.

Seminarium
Datum
25 maj 2021
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Seminariet hålls via Zoom - se nedan under "Bra att veta"
Ytterligare information
Läs mer om
kollegiet

Medverkande
Ann-Charlott Wank, Högskolan i Borås
Bra att veta
Länk till Zoom: https://gu-se.zoom.us/j/4547494773
Lösenord: 972862
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

I presentation tar Ann-Charlotte Wank stöd av John Deweys pragmatiska perspektiv på handling och det analytiska begreppet transaktion och visar hur meningsskapande kan förstås som ett ömsesidigt och koordinerat möte med omvärlden (Dewey & Bentley 1949/1991). Angreppssättet gör det möjligt att undersöka barns meningsskapande i termer av språkliga handlingar och konsekvenser av dessa. Föreläsaren kommer med utgångspunkt i sin avhandling, där ovanstående angreppssätt tillämpats, synliggöra vad som karaktäriserar meningsskapandets process och innehåll när barn interagerar och kommunicerar med andra barn och pedagoger i förskolan. Avslutningsvis belyser hon hur förskolans praktik både kan förstås som möjliggörande och begränsande förbarns meningsskapande.