Bild
Länkstig

Barnehagebarns matematiske språk og kommunikasjon

Forskning
Utbildning & lärande

Avhandlingen «Barnehagebarns matematiske språk og kommunikasjon - En kvalitativ kasusstudie av hva som kjennetegner barns matematiske språk og kommunikasjon i barnehagen» er et forskningsmessig bidrag inn i det indre liv i norske barnehager når det kommer til bruk av matematisk språk og begreper, og den synliggjør hvordan matematisk kommunikasjon kan foregå i en norsk barnehagekontekst.

Seminarium
Datum
30 nov 2022
Tid
15:00 - 16:30
Plats
Online via Zoom.
Ytterligare information
Mer information om
forskargruppen

Medverkande
Beate Nergård, Matematikksenteret/Norwegian Centre for Mathematics Education NTNU, Trondheim
Bra att veta
Seminariet är öppet för alla intresserade. Kontakta Camilla Björklund, camilla.bjorklund@ped.gu.se för att få tillgång till Zoomlänken.
Arrangör
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Studien er en kvalitativ kasusstudie som har sitt empirigrunnlag fra en barnehage. Barnehagebarns møter med matematisk språk og kommunikasjon i samtaler og interaksjoner fremheves gjennom analyser som har til hensikt å belyse hva som kjennetegner disse møtene.

Funnene viser at barnehagebarn gis mulighet til å være en del av mange sosiale interaksjoner hvor matematisk språk og kommunikasjon er en del av den situerte praksisen. I kommunikasjon og samhandling med andre gis barn en mulighet til å bruke et matematisk språk for å begrunne og forklare sine matematiske ideer og tanker. Barnehagebarns matematiske kommunikasjon oppstår ofte spontant, og barna fokuserer på å formidle det som skjer her og nå. Studien viser at barnehagebarns matematiske språk og kommunikasjon er sammensatt og kompleks, at barnet snakker med hele seg, og at barna i stor grad relaterer sin matematiske kommunikasjon til de konkretene de leker med.  Funnene viser hvordan barna tar i bruk et multimodalt språk når de forklarer, resonnerer, argumenterer og utrykker sine matematiske tanker og meninger i kommunikasjon med andre. De multimodale uttrykksformene som viser seg å være de mest sentrale i barns kommunikasjon er; verbalspråket, gester og annet kroppsspråk og konkreter.

Studien synligjør at den voksne har en viktig rolle som dialogpartner for barna, og påpeker viktigheten av at voksne bør stille spørsmål som utfordrer barna til å forstå matematiske problemer, og for å klargjøre den matematiske argumentasjonen som oppstår. Studiens tilpassing og bruk av ulike metodologiske og analytiske rammeverk belyser relevansen av å ha en multimodal tilnærming til barnehagebarns uttrykksmåter når man skal utforske barns matematiske språk og kommunikasjon.