Länkstig

Badreddine Bererhi: ”Evolutionary genetics and consequences of inbreeding in sand lizards (Lacerta agilis)”

Naturvetenskap & IT

Disputation i ämnet Naturvetenskap, inriktning biologi.

Disputation
Datum
28 maj 2021
Tid
10:00 - 12:00
Plats
Digitalt via Zoom. Disputationen äger rum i Hörsalen, Botanhuset, Carl Skottsbergs gata 22, Göteborg, men platsantalet är starkt begränsat.

Bra att veta
Lösenord till Zoom-mötet: 331154

Titel

”Evolutionary genetics and consequences of inbreeding in sand lizards (Lacerta agilis)”.

Till avhandlingen i databasen Gupea

Opponent

Professor Lukas Keller, Department of Evolutionary Biology and Environmental Studies, University of Zurich, Switzerland.

Betygsnämnd

Professor Devi Stuart-Fox, University of Melbourne, Australia.

Professor Johan Elmberg, Avdelningen för miljö och biovetenskap, Högskolan Kristianstad.

Dr Michael Tobler, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Ersättare

Universitetslektor Luc Bussière, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

Ordförande

Professor Staffan Andersson, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.