Länkstig

Att växa upp i krig och konflikt – barns upplevelser och mående i Palestina och Ukraina

Forskning

Välkomna till en föreläsning och diskussion med fokus på barn som lever under extrema livsvillkor och möjligheter för att stödja barnens psykologiska utveckling.

Seminarium
Datum
10 okt 2022
Tid
10:00 - 12:00
Plats
K6, Haraldsgatan 1

Arrangör
Clinical Psychology, Prevention and Intervention from a lifespan perspective (CPPI)

Khaled Quzmar är generaldirektör för organisationen Defence for Children International – Palestine. Khaled är palestinier från Västbanken och har en juristexamen samt magisterexamen i mänskliga rättigheter. Han är specialiserad på frågor om ungdomsrätt och allvarliga kränkningar mot barn under väpnade konflikter och har som advokat representerat många palestinska barn i israeliska militärdomstolar. Khaled kommer mot bakgrund av sina erfarenheter och insyn i vad som sker när barn grips, förhörs, deltar i rättegångar, i fängelset samt därefter, att föreläsa om barnens situation i Palestina.

Marja Onsjö är legitimerad psykolog och doktorand vid psykologiska institutionen där hennes avhandlingsarbete kretsar kring barns upplevelser av traumafokuserad behandling. Marja har lång erfarenhet av traumafokuserad behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin och utbildar för tillfället bland annat ukrainska terapeuter i traumafokuserad KBT. Hon kommer att föreläsa om sina erfarenheter av att utbilda och handleda terapeuter i arbetet med barn som befinner sig i fortsatt osäkra livssituationer.

Seminariet är öppet för studenter och lärare vid institutionen.
Obs! Vi välkomnar lärare och studenter som tillhör andra institutioner inom samhällsvetenskapliga fakulteten
i mån av plats – anmälan krävs till ole.hultmann@psy.gu.se