Bild
Barn i skolmiljö
Foto: Katja Kircher
Länkstig

Att öka lärares deltagande i forskning: exempel från ett partnerskap mellan forskning och praktik

Utbildning & lärande

Under 2017 lanserade den svenska regeringen en nationell satsning för att stärka forskningssamverkan mellan lärare och forskare. Detta seminarium presenterar det så kallade ULF-initiativet med fokus på utformning, strategier och resultat av ett partnerskap mellan universitetet och flera kommuner i Göteborgsregionen.

Seminarium
Datum
15 nov 2022
Tid
14:00 - 15:00

Medverkande
Maria Jarl, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Magdalena Taube, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Mats Widigson, Center för skolutveckling i Göteborg stad

The seminar will be in English

In 2017, the Swedish government launched a national initiative to strengthen collaborative research between teachers and researchers. The initiative, called the ULF initiative (Utbildning, Lärande, Forskning, or Education, Learning, Research), intends to establish research-practice partnership in education (RPPs) between higher education institutions, which provide teacher education, and public and independent school providers.

This seminar presents the ULF initiative focusing on the design, strategies and outcomes of a partnership between University of Gothenburg and multiple municipalities in the Gothenburg region. Results of the partnership’s central joint research activity and calls for funding for collaborative research will be presented and discussed.

Interactive activities

Presentations will be mixed with interactive activities, allowing participants to reflect and create added value to the seminar.

Presenters

Maria Jarl, assistant professor, Department of Education and Special Education, University of Gothenburg

Magdalena Taube, associate professor, Institute of Medicine, the Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg

Mats Widigson, Ph.D., senior lecturer with a focus on equality and inclusion Center for School Development, City of Gothenburg

Mer evenemang

Detta evenemang är en del av Eutopia week: Mångfald och Inkludering